Hlavní stránka Materiály gufer


NBR - Nitrilová pryž základní řada

materiál snese teploty od -40°C do +110°C. Gufera mohou přijít do styku s alifatickými uhlovodíky (např. propan, butan, benzin, minerální olej) a mazivy na základě minerálních olejů). Nedoporučujeme používat tato gufera v případě, kde by mohlo dojít ke styku s polárními rozpouštědly, chlorovanými uhlovodíky, ketony, aromatickými uhlovodíky (např. benzol) a estery.

Použití: starší konstrukce spalovacích motorů s provozní teplotou chladiva do 80°C a s použitím málo aditivovaných olejů,  převodové a rozvodové skříně a mazací uložení pro ložiska. 

 

 

MVQ - Silikonová pryž vyšší tepelné zatíže

Material snese teploty od -50°C do +150°C. Gufera jsou určena především pro vysoké teplotní zátěže. Tato gufera dobře odolávají alkoholům a extrémnímu chladu. MVQ nedoporučujeme používat v případě, že by mohlo dojít ke styku s nízkomolekulárními estery a étery, alifatickými a aromatickými uhlovodíky či koncentrovanými kyselinami a alkáliemi. Silikonová pryž je mimo jiné nevodivá.

Použití: Starší konstrukce spalovacích motorů pro aplikace s provozní teplotou okolo 100°C a s pomalými otáčkami, ale s aditivovanými oleji. Pro těsnění hřídelů u elekrtických zařízení, rozdělovačů, zapalování. Do převodových a rozvodových skříní s vyšším teplotním zatížení, ale menšími otáčkami. Nevyhodou je poněkud rychlejší opotřebení těsnících břitů.

 

ACM (PA) - Akrylátová pryž (polyakrylát) alternativní material

Tento material známe také jako "alkyl acrylate copolymer". Jedná se o pryž, která je odolná vůči vysokým teplotám olejů a plynů. Doporučená provozní teplota je cca 100°C a maximální 130°C. Hlavní nevýhodou akrylátové pryže je její nízká odolnost vůči kyselinám a zásadám. Minimální doporučenou teplotou pro provoz je cca -10°C.

Použití: univarzálně pro motory i převodové a rozvodové skříně i uložení pro ložiska, nevýhodou je, že material špatně snáší velmi nízké teploty kolem -20°C a v takovém prostředí selhává.

 

 

FPM/FKM - Fluorkaučuková pryž poslední generace

Material snese teplotu od -20°C do +200°C. Tato gufera mohou přijít do styku s minerálními, rostlinnými a živočišnými oleji, mazivy i určitými aditivy a pohonnými hmotami. FPM však nedoporučujeme používat v případě, že by mohlo dojít ke styku fluorkaučukové pryže s polárními rozpouštědly (jako např. aceton, metylketon, etylacetát, dietyléter a dioxan), nizkomolekulovými organickými kyselinami (např. kyselina mravenčí nebo kyselina octová), plynnými amoniaky, aminy a alkany či přehřátou vodní parou.

Použití: materiál je velmi univerzální a výborný pro motory, převodové i rozvodové skříně a odolává neobyčejně vysokým teplotám. Má i poměrně dlouhou životnost a po celou dobu si zachovává původní vlastnosti. používá se běžně u moderních spalovacích motorů. Jeho nevýhodou je poměrně vysoká cena.

 

 

HNBR - hydrogen nitril butadien variace NBR

 

Chemické vlastnosti HNBR jsou srovnatelné s NBR. Vzhledem k nedostatku dvojných vazeb je ve srovnání s NBR mnohem méně citlivé. Odolává většímu tepelnému zatížení a dobře snáší i velmi nízké teploty. Dále pak dobře snáší rychlé rozdíly teplot. Provozní teploty -40 až 150 C a krátkodobě až 165 C. V závislosti na volbě výplně a zatížení mohou HNBR odolávat až 20 - 30 Mpa pevnosti v tahu. Jsou velmi vhodné pro automobilový průmysl a dobře se snášejí s oleji, palivy, chladícímí medii a chladícími kapalinami.

Použití pro rozvodové řemeny O - kroužky, gufera a manžety.

 

 

 

PTFE - Polytetrafluorethylen špičkový material

 

Je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. Vynikající chemická odolnost, výborná odolnost proti vysokým teplotám, odolnost proti stárnutí, nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům. 

Chemickou odolností PTFE převyšuje všechny ostatní polymery. PTFE odolává kyselinám (např. je stálý ve vroucí kyselině dusičné, lučavce královské) zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů.

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od –200°C do +260°C , přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.

Použití : výroba těsnících kroužků, těsnících prvků, membrán, samomazných ložisek (např. i plněný grafitem) a k výrobě izolací pro dráty a kabely vystavené vysoké teplotě, povrchové úpravy kovů,