Hlavní stránka Vratné díly

Vratné díly

Podmínky pro vracení starých (zálohovaných) dílů


Starý díl:
Starým dílem se rozumí výrobek který splňuje všechna kritéria výrobce na zpětný výkup za účelem jeho repasování. U zboží, které je zahrnuto ve výměnném programu výrobce, platí zákazník zálohu na Starý díl, která mu je vrácena v plné výši oproti předložení Starého dílu, splňujícího všechny potřebné náležitosti. Za manipulaci se starým dílem účtujeme manipulační poplatek.

Na Staré díly není poskytován žádný rabat!

Všeobecné podmínky pro vracení:
  •  vrácený díl musí být kompletní (včetně krycích víček a zátek)
  •  nesmí být viditelně poškozeny části, které se používají k repasování
  •  musí být v originální krabici (balení), určené výrobcem k tomuto účelu
  •  nesmí být výrazně zkorodovaný
  •  vrácený díl musí být dostatečně očištěn, aby mohl být posouzen jeho stav
  •  musí být akceptován výrobcem jako díl použitelný k repasování
U řízení kontrolujte i korozi hřebene pod manžetami, pokud byly manžety porušené, bude koroze hřebene a takový díl je nevratný!!!

Vrácení zálohy je možné pouze po splnění všech podmínek a náležitostí stanovených jak výrobcem tak i společnosti ATS-servis v.o.s.